SAM Orlová

Orlovský mládežnický festival

Nabídka

Sampany jsou tradiční malé lodě používané k přepravě a na lov ryb v pobřežních oblastech a na řekách ve východní Asii. Samotné slovo „sampan“ pochází z původního kantonského výrazu pro lodě 三 板 (sam pan), v doslovném překladu „tři prkna“, a odkazuje na konstrukci lodě.

Stejně jako sampan, i Pán SAMu je tvořen třemi neoddělitelnými částmi - Bůh Otec, Syn Ježíš Kristus a Duch Svatý. Tato Boží trojjedinost je pro nás trochu mystériem, kterému plně neporozumíme. Ale pojďme se k tomu aspoň o krok přiblížit, když „nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance…“.
Pokud má sampan přístřešek, může sloužit i jako obydlí pro rodinu. Slouží nám Bůh jako přístřešek, obydlí a opora v dobách nejistot, pandemií, teroristických útoků, válek? Jsme na jedné lodi s Bohem? Nebo se v dnešním globalizovaném světě cítíme jako příliš malá loď, bez kormidla a kompasu, zmítaná okolnostmi a přílivem?
Z historie máme vyzkoušeno, že v jednotě je síla. Už kníže Svatopluk to věděl. A rovněž biblický Kazatel nás od starozákonních dob učí, že „nit trojitá se teprv nepřetrhne”. Vplujme proto spolu na jedné lodi do rozbouřených vod otázek s nadějí na zajímavá setkání, diskuze a snad i odpovědi. To vše v uklidňující blízkosti Pána Boha.

Ahoj a šťastnou plavbu!

Program

Pátek 13.8.

14.30

Blok 3

Malování na tvář (do 16:30 hod.)
Dětský program

16.00

Blok 4

Kreativní workshop pro děti
Dětský program

18.00

Bohoslužba

Program 3-6 let
Dětský program
Program 6-12 let
Dětský program

20.00

Koncert

Sobota 14.8.

10.15

Blok 1

Sportovní workshop pro děti (cvičení dětí)
Dětský program

11.45

Blok 2

Atrakce pro děti
Dětský program

15.00

Blok 3.5

20.00

Koncert

22.00

Koncert

MERCEDES BAND

Archiv

SAMpan

2021

SAMson

2020

SAMorost

2019

SAMopal

2018

jáSÁM

2017

SAMuel

2016

SAMostatnost

2015