Samuel byl starozákonním prorokem a soudcem. Jeho jméno znamená „vyslyšel Bůh“, protože si jej jeho matka Chana vymodlila. Samuel jakožto soudce cestoval po zemi. Začal od nuly a jen svou pílí se vypracoval. Učil návratu k duchovním hodnotám. Téma SAMu – SAMUEL – vybízí k uvažování o modlitbě, o tom, jak mluví Bůh, jak slyšet Boha, oboustrannost komunikace mezi člověkem a Bohem, důležitost a způsoby duchovní obnovy člověka. V centru naší pozornosti bude také otázka životního stylu v dnešní společnosti z pohledu duchovních hodnot, proč Bůh dopouští zlé věci (migrantská krize, války, tragédie), kam a proč se ztrácí křesťanský ráz Evropy.

O SAMu

SAM je čtyřdenní prázdninové setkání mladých lidí. Je určen křesťanům a všem, kterým je víra nějakým způsobem blízká, ať už jsou sami věřící či nikoli. Akce má otevřený charakter, účastníci proto pocházejí z různých církví a z odlišných názorových prostředí a právě v této mnohotvárnosti vidíme velký přínos.

SAM skýtá možnosti, jak strávit čtyři dny v létě příjemným a obohacujícím způsobem. V programu jsou připraveny semináře vedené zajímavými hosty, workshopy a netradiční bohoslužby. Večer patří koncertům a jiným druhům umění, jako jsou film a divadlo. Zdejší areál nabízí možnosti pro sportování všeho druhu. Pro odpočinek lze doporučit posezení v čajovně, ztišení v kapličce nebo procházku po okolí. Pro rodiny s dětmi je k dispozici dětský koutek. Naší snahou je, aby zde každý našel něco pro sebe, požitek pro své tělo, duši i ducha.